Forlænget lukning af dojo indtil den 27. september

Lukningen af træningslokalet forlænges til og med søndag den 27. september. Det vil sige, at træning foregår udendørs for minier og ungdom resten af uge 39.

Lokalet åbnes mandag den 28. september, MEN trænerne kan fortsat vælge at afvikle træningen udendørs, så længe vejret tillader det. 

Orienter jer om træning for de enkelte hold i Facebook-gruppen: Gladsaxe Judo Klub – Mikro, Mini, Børn. Minierne bliver formentlig ude lidt endnu.

Seniortræning starter op fra mandag den 28. september, mikrotræning den 4. oktober.

Træningen indendørs vil i vidt omfang bestå af solotræning/individuelle øvelser med god afstand. For mikros vedkommende kan øvelserne laves med forældre.

Fredag den 18. september udvidede myndighederne de særlige corona-restriktioner gældende for København og omegnskommunerne til at omfatte hele landet på grund af stigende smittetal. Smittespredningen er fortsat høj i Gladsaxe, hvor kommunen for forlænget suspensionen af udlån af lokaler på skoler til foreninger frem til 1. oktober. Vi er som klub ikke omfattet af denne suspension, men vi er lydhøre over for signalet, ligesom borgmesterens henstilling til foreningerne om at optræde forsvarligt også ligger os på sinde. Omvendt kan vejret også snart vise sig at være en hindring for at være ude.

Vores udgangspunkt er, at vi skal passe på os selv og hinanden. Desværre er det svært at holde god afstand og lave almindelige judoøvelser samtidig. Træningen vil derfor i vidt omfang bestå af solotræning/individuelle øvelser. Men vores trænere vil også have et personligt råderum for afvikling af træningen, således at de i konkrete situationer kan vurdere, om der slet ikke – eller i begrænset omfang og kortere tidsrum – kan dispenseres fra ovenstående. For som i alle andre sammenhænge kommer man længst med sund fornuft. Træningen vil dog til enhver tid holde sig langt inden for rammerne af Judo Danmarks anbefalinger. Det vil således højst blive muligt at træne indgange og kast i kortere tidsintervaller. Ingen kamp, hverken stående eller i gulvet.

Ovenstående er gældende indtil nyt meldes ud.

Kommentar ikke mulig.