Vi fortsætter den gode stil med træning i trygge rammer :-)

Kære alle

Vi fortsætter som hidtil – de fleste træner indendørs, primært solotræning med god afstand. Enkelte hold kan træne udendørs, fx minierne. Hold jer orienteret i klubbens Facebook-grupper, blandt andet: Gladsaxe Judo Klub – Mikro, Mini, Børn.
Mikroer kan lave øvelser sammen med forældre.

Vores udgangspunkt er, at vi skal passe på os selv og hinanden. Desværre er det svært at holde god afstand og lave almindelige judoøvelser samtidig. Træningen vil derfor i vidt omfang bestå af solotræning/individuelle øvelser. Men vores trænere vil også have et personligt råderum for afvikling af træningen, således at de i konkrete situationer kan vurdere, om der slet ikke – eller i begrænset omfang og kortere tidsrum – kan dispenseres fra ovenstående. For som i alle andre sammenhænge kommer man længst med sund fornuft. Træningen vil dog til enhver tid holde sig langt inden for rammerne af Judo Danmarks anbefalinger. Det vil således højst blive muligt at træne indgange og kast i kortere tidsintervaller. Ingen kamp, hverken stående eller i gulvet.

Ovenstående er gældende indtil nyt meldes ud.

Kommentar ikke mulig.