GJK Facebook gruppe

Fastelavn på mikroholdet på søndag

Hej Mikrojudo

Vi slår katten af tønden på søndag. Kom udklædt og giv tønden et klask. Vi ses kl 10.00

Mvh Peter & Henrik

Har kan du se hvad judo kan gøre for din sundhed, mentale og sociale evner.

Det er aldrig for sent at komme igang med judo og det vil forbedre din sundhed, mentale og sociale evner.

Vi glæder os til at se dig til træning i Gladsaxe Judo Klub.

 

Mikrojudo holder vinterferie den 16. januar

Hej Mikrojudo

Til information så er der træning på søndag den 9. februar. Vi træner ikke i vinterferien den 16. februar.

Hilsen Peter & Henrik

 

Judo er livslang læring og venskaber for livet!

Reklamefilmen for Koral Kondi (i dag Faxe Kondi) blev vist i biograferne i 1970 – for 50 år siden. Den blev optaget i Judoklubben Star, der trænede i gymnastiksalen i Alsgade skole i København.

Med – som tilskuer – er Jan Nielsen (nr. 2 fra højre). Han er i dag er 6. Dan og fortsat træner i Gladsaxe Judo Klub. Hans lillesøster Kate er stjernen. Med som tilskuer er blandt andet også Claus Larsen (yderst til venstre). Ham og andre fra den gang havde vi besøg af i julen. Det er et godt eksempel på, at judo giver basis for livslang læring og venskaber for livet.
/Lisbeth

Kom til klubbens generalforsamling!

Gladsaxe Judo Klub afholder ordinær generalforsamling torsdag den 27. februar 2020, kl. 20:15 i dojoen, Gladsaxe Sportscenter, Vandtårnsvej 55-57, 2860 Søborg.
Vi håber at se så mange som muligt. Der serveres pizza og øl/vand, så husk at tilmelde dig/jer til begivenheden på klubbens Facebook-side eller til Peter Tybjerg på tybjerg@gmail.com

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
9. Valg af udvalg
10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Lisbeth Nielsen, formand

Vi gør opmærksom på, at forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har været medlem af klubben i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance.
Forældre til børn under 15 år er meget velkomne til deltage i debatten.

Opstart af Mikrojudotræning i 2020

Hej Mikrojudo

Vi har første træningsgang i 2020 den 12. januar.

Vi glæder os til at se jer!

Mvh Henrik og Peter

 

Find ud af mere om Judo og kom og prøv.

Hvis du ikke kan vente med at finde ud af mere om judo inden først træningsgang. Så se denne video om hvad judo er og hvorfor det er så sjovt at gå til! Videoen varer 3,5 min.
Vi glæder os at se dig til næste træning – find dit hold under Judotræning – træningsplan for judo.

Velkommen til en ny sæson

Kom og prøv 🙂
Nye medlemmer er meget velkomne. Har du lyst til at se og prøve, hvad judo er, så kom og vær med. De tre første tre gange er det helt gratis og uforpligtende. Du får trænet din fysisk, samtidig med at det er sjovt. Vi hjælper med dragten de første par gange. Du skal bare møde op. Alle kan være med.

Vi glæder os til at tage imod dig 🙂 🙂 🙂

 

Indmeldelse og kontingent

Nye medlemmer melder sig ind ved at oprette en profil i vores medlemssystem og samtidig tilmelde sig et hold. Læs mere her. »