Generalforsamling 2023

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Gladsaxe Judo Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag den 27. februar 2023, kl. 19.45 i træningslokalet, Gladsaxe Sportscenter, Vandtårnsvej 55-57, kælderetagen, 2860 Søborg.

(Generalforsamlingen er lagt 15 min. efter ungdoms-/seniortræningen, så man kan nå et hurtigt bad inden general-forsamlingen går i gang. Der serveres pizza fra start. Af hensyn til det praktiske med maden bedes du senest den 25. februar 2023 tilmelde dig mødet under eventen på FB.)

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
  9. Valg af udvalg
  10. Eventuelt

Lisbeth Nielsen

Formand

Vi gør opmærksom på, at forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har været medlem af klubben i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance.

Forældre til medlemmer under 15 år er meget velkomne til at deltage i debatten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *