Bestyrelsen

Formand
Lisbeth Nielsen

Lisbeth har været klubbens formand siden 2000, og før det var hun klubbens sekretær gennem ca. 10 år.
Hun er suppleant i såvel FIG som kommunens folkeoplysningsudvalg. Tidligere har hun været formand for JudoDanmark og gennem 12 år bestridt forskellige tillidsposter i forbundet.

Næstformand
Christian Olsen

Christian blev valgt som næstformand i 2017 efter at have været sekretær i et år. Han er dog en gammel kending i klubben, hvor han som judokæmper har trådt sine barnesko. Han har sammenlagt været medlem af klubben i henved 30 år, har tidligere været med i bestyrelsen, blandt andet som kasserer, og så er han æresmedlem.

Kasserer
Peter Bo Olsen

Peter Bo blev valgt til kasserer i 2015.Før det var han næstformand.
Han har været medlem af bestyrelsen af flere omgange. Første gang fra 1976-1985 og igen siden 2006.
Peter Bo styrer klubbens medlemskartotek, tager imod indmelderlser samt udarbejder budget og regnskab.

Sekretær Peter Tybjerg

Peter er kommet med i bestyrelsen i 2017. Han er far til en dreng i klubben og dyrker også selv judo og er træner på mikrojudoholdet.

Bestyrelsesmedlem Niels Junker

Niels blev valgt ind i bestyrelsen i 2014. Han træner på seniorholdet og er fra 2015 formand for trænerudvalget og tager sig af tilmelding til stævner m.v..

Bestyrelsesmedlem Tor Hermansen

Tor blev valgt ind i bestyrelsen i 2016. Han er tillige aktiv kæmper og træner.