GJK Facebook gruppe

Mikrojudo 2. maj i dojoen!

Mikrojudo begynder den 2. maj i dojoen i kælderen, Gladsaxe svømmehal. Mikrotræningen starter kl. 10:00. Mikrojudo er for børn i alderen 3-6 år med forældre på måtten. Kom frisk!

Alle er velkomne, nye som gamle mikrojudokæmpere! Vi glæder os til at se jer.

 

 

Børnene kan træne indendørs igen – se opslag på Facebook

Så må vi træne udenfor igen!

Smittetallene i Gladsaxe er faldet ganske betydeligt. Derfor kan vi med stor glæde fortælle, at vi fra i dag, den 12. april igen kan åbne for vores udendørsforeningsaktiviteter.

Midlertidig nedlukning frem til og med 11. april

Kære alle
På grund af højt smittetal i Gladsaxe har styrelsen for Patientsikkerhed påbudt kommune midlertidig nedlukning af alle skoler og SFO’er og deres indendørs – og udendørsarealer. Nedlukningen har også betydning for al udendørs og indendørs foreningsaktivitet og er gældende for en periode på 12 dage fra den 31. marts 2021 til den 11. april 2021, begge dage inklusive.

Myndighedernes store genåbningsplan

Kære alle
Den store genåbningsplan, som blev meldt ud i denne uge fra  myndighedernes side, har i første omgang fokus på skoler og liberale erhverv. Så der er ingen ændringer for foreninger og fritidsaktiviteter umiddelbart efter påske.
Man må være 50 personer ved udendørs organiseret foreningsaktivitet.
Der følger i løbet af april og maj en række lempelser. En del af disse er ikke nærmere beskrevet endnu.
Foreløbig ser det således ud:

 • 21. april: Indendørs idræt for visse idrætsgrene for børn og unge under 18 år kan starte (uden coronapas) (Uvist om judo er med)
 • 6. maj: Indendørs idræt for visse idrætsgrene for voksne kan starte (med coronapas). (Uvist, om judo er med)
 • 21. maj: Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, inklusiv aftenskoler kan starte indendørs (med coronapas)

Midt i april forventes en melding om lempelse af forsamlingsforbuddet og forhold i forbindelse med større arrangementer.

Ovenstående er såfremt smittetallene ikke stikker af!

Vi gør opmærksom på, at omklædningsrum fortsat ikke må benyttes, selv om der nogle steder vil være åbent for gennemgang til toiletter.

Generalforsamlingen afholdes elektronisk den 25. marts 2021

Husk! Klubben holder elektronisk generalforsamling torsdag den 25. marts kl. 20:00 – møderummet åbner 19:45.
Der afholdes teknisk prøve onsdag den 24. marts kl. 20:00.
Medlemmer har via mail fra klubmodulet fået tilsendt links til de to møder. I mailen står også kontaktinfo, hvis man oplever tekniske problemer med at logge på.
Vi glæder os til at se jer virtuelt 🙂

Udendørsidræt med i genåbningsplan

Kære alle

Idrætten er heldigvis med i regeringens genåbningsplan pr. 1. marts.

 • Udendørs idræt er nu tilladt med max 25 inklusive træner/leder :-).  Der skal stadig holdes afstand, sprittes m.v. Der er ikke krav om corona-test eller negativ test, men bliv hjemme, hvis du føler dig det mindste syg. Der er adgang kl. 7-22.30 til toiletter v. den grå bygning v. Gladsaxe Idrætscenter  og toiletterne i campinghuset ved Isbanevej.
  Børne- og ungdomsholdet er i gang  med træningen udenfor. Se opslag i FB-gruppen.
 • Indendørs idræt er fortsat lukket.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner
 • Generalforsamling. Forsamlingsforbuddet er fortsat på 5 ved generalforsamlinger. Det betyder, at vi i forhold til klubbens generalforsamling den 25. marts 2021 afventer evt. ændringer frem mod den 15. marts, hvor næste etape i genåbningen forventes at komme. Men vi indstiller os også på at afvikle generalforsamlingen elektronisk. Hvis nogen på forhånd modsætter sig dette, vil generalforsamling dog blive udskudt. Bestyrelsen bedes orienteret hurtigst muligt.

Generalforsamling og forlængelse af nedlukning

Forlængelse af nedlukning
Desværre er nedlukningen af dojoen forlænget frem til udgangen af februar. Vi håber, I holder dampen oppe derhjemme og gerne deltager i fællestræning for børn og ungdom via Zoom og for de voksne udfordringer via FB.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Ifølge vedtægterne skal klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, men som følge af myndighedernes nedlukning af Danmark pga. coronavirus og det deraf følgende meget lave forsamlingsloft anbefaler Danmarks Idrætsforbund (DIF), at foreninger gør brug af nødretten, som giver dem mulighed for at afvige fra vedtægterne. DIF anbefaler en udskydelse af generalforsamlingen til efter den 1. marts 2021.

Klubbens bestyrelse har valgt at følge anbefalingen og indkalder hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 25. marts 2021, kl. 20.00
i træningslokalet, Gladsaxe Sportscenter, Vandtårnsvej 55-57, kælderetagen, 2860 Søborg.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
 9. Valg af udvalg
 10. Eventuelt

Lisbeth Nielsen
Formand

Vi gør opmærksom på, at forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har været medlem af klubben i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance.
Forældre til medlemmer under 15 år er meget velkomne til at deltage i debatten.

Hvis nedlukningen fortsat er gældende, når vi kommer ind i marts, vil bestyrelsen overveje en elektronisk afholdelse af generalforsamlingen, med mindre der gøres indsigelse mod dette.
Hvis klubbens revidere regnskab på grund af en fortsat nedlukning ikke rettidigt kan hænges op i klublokalet, vil man senest 8 dage før generalforsamlingen kunne tilgå det ved at logge ind på klubbens medlemsnet og finde det under eventen: Generalforsamling.

Indmeldelse og kontingent

Nye medlemmer melder sig ind ved at oprette en profil i vores medlemssystem og samtidig tilmelde sig et hold. Læs mere her. »