GJK Facebook gruppe

Udendørsidræt med i genåbningsplan

Kære alle

Idrætten er heldigvis med i regeringens genåbningsplan pr. 1. marts.

 • Udendørs idræt er nu tilladt med max 25 inklusive træner/leder :-).  Der skal stadig holdes afstand, sprittes m.v. Der er ikke krav om corona-test eller negativ test, men bliv hjemme, hvis du føler dig det mindste syg. Der er adgang kl. 7-22.30 til toiletter v. den grå bygning v. Gladsaxe Idrætscenter  og toiletterne i campinghuset ved Isbanevej.
  Børne- og ungdomsholdet er i gang  med træningen udenfor. Se opslag i FB-gruppen.
 • Indendørs idræt er fortsat lukket.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner
 • Generalforsamling. Forsamlingsforbuddet er fortsat på 5 ved generalforsamlinger. Det betyder, at vi i forhold til klubbens generalforsamling den 25. marts 2021 afventer evt. ændringer frem mod den 15. marts, hvor næste etape i genåbningen forventes at komme. Men vi indstiller os også på at afvikle generalforsamlingen elektronisk. Hvis nogen på forhånd modsætter sig dette, vil generalforsamling dog blive udskudt. Bestyrelsen bedes orienteret hurtigst muligt.

Generalforsamling og forlængelse af nedlukning

Forlængelse af nedlukning
Desværre er nedlukningen af dojoen forlænget frem til udgangen af februar. Vi håber, I holder dampen oppe derhjemme og gerne deltager i fællestræning for børn og ungdom via Zoom og for de voksne udfordringer via FB.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Ifølge vedtægterne skal klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, men som følge af myndighedernes nedlukning af Danmark pga. coronavirus og det deraf følgende meget lave forsamlingsloft anbefaler Danmarks Idrætsforbund (DIF), at foreninger gør brug af nødretten, som giver dem mulighed for at afvige fra vedtægterne. DIF anbefaler en udskydelse af generalforsamlingen til efter den 1. marts 2021.

Klubbens bestyrelse har valgt at følge anbefalingen og indkalder hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 25. marts 2021, kl. 20.00
i træningslokalet, Gladsaxe Sportscenter, Vandtårnsvej 55-57, kælderetagen, 2860 Søborg.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
 9. Valg af udvalg
 10. Eventuelt

Lisbeth Nielsen
Formand

Vi gør opmærksom på, at forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har været medlem af klubben i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance.
Forældre til medlemmer under 15 år er meget velkomne til at deltage i debatten.

Hvis nedlukningen fortsat er gældende, når vi kommer ind i marts, vil bestyrelsen overveje en elektronisk afholdelse af generalforsamlingen, med mindre der gøres indsigelse mod dette.
Hvis klubbens revidere regnskab på grund af en fortsat nedlukning ikke rettidigt kan hænges op i klublokalet, vil man senest 8 dage før generalforsamlingen kunne tilgå det ved at logge ind på klubbens medlemsnet og finde det under eventen: Generalforsamling.

Nedlukning forlænges

Kære Alle

Desværre er hallen fortsat lukket pga. myndighedernes corona-restriktioner. Nedlukningen er forlænget frem til og med 7. februar.
Vi opfordrer børn og unge til at følge Monica’s hjemmetræning online og seniorerne til at lade sig inspire af Khurams træningsprogrammer.

Vi savner jer 🙂

Godt nytår – vi glæder os til at se jer i 2021

Kære alle
Først og fremmest et rigtig godt nytår 🙂. Vi glæder os til at se mere til jer alle sammen i 2021, hvor vaccinen forhåbentlig kan gøre kål på COVID-19. Vi er godt trætte af nedlukninger og kan ikke vente til, vi igen kan træne sammen og dyrke judo, som vi lyster.
Men vi må være tålmodige igen, igen. Restriktionerne er forlænget, og hallen lukket ned til og med 17. januar. Vi håber og krydser fingre for, at vi derefter kan rykke ind i dojoen.
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Mikrojudo aflyst den 6. dec.

Kære Mikrojudo – der er ikke træning i morgen den 6. december, den er aflyst pga. af corona.

Vi ses forhåbentligt på søndag den 13. december.

Mvh Peter

Mikrojudo – efterårsferie

Kære Mikrojudo – håber I nyder efterårsferien. Til information er der ikke træning på søndag d. 18 okt.

Vi fortsætter den gode stil med træning i trygge rammer :-)

Kære alle

Vi fortsætter som hidtil – de fleste træner indendørs, primært solotræning med god afstand. Enkelte hold kan træne udendørs, fx minierne. Hold jer orienteret i klubbens Facebook-grupper, blandt andet: Gladsaxe Judo Klub – Mikro, Mini, Børn.
Mikroer kan lave øvelser sammen med forældre.

Vores udgangspunkt er, at vi skal passe på os selv og hinanden. Desværre er det svært at holde god afstand og lave almindelige judoøvelser samtidig. Træningen vil derfor i vidt omfang bestå af solotræning/individuelle øvelser. Men vores trænere vil også have et personligt råderum for afvikling af træningen, således at de i konkrete situationer kan vurdere, om der slet ikke – eller i begrænset omfang og kortere tidsrum – kan dispenseres fra ovenstående. For som i alle andre sammenhænge kommer man længst med sund fornuft. Træningen vil dog til enhver tid holde sig langt inden for rammerne af Judo Danmarks anbefalinger. Det vil således højst blive muligt at træne indgange og kast i kortere tidsintervaller. Ingen kamp, hverken stående eller i gulvet.

Ovenstående er gældende indtil nyt meldes ud.

Forlænget lukning af dojo indtil den 27. september

Lukningen af træningslokalet forlænges til og med søndag den 27. september. Det vil sige, at træning foregår udendørs for minier og ungdom resten af uge 39.

Lokalet åbnes mandag den 28. september, MEN trænerne kan fortsat vælge at afvikle træningen udendørs, så længe vejret tillader det. 

Orienter jer om træning for de enkelte hold i Facebook-gruppen: Gladsaxe Judo Klub – Mikro, Mini, Børn. Minierne bliver formentlig ude lidt endnu.

Seniortræning starter op fra mandag den 28. september, mikrotræning den 4. oktober.

Træningen indendørs vil i vidt omfang bestå af solotræning/individuelle øvelser med god afstand. For mikros vedkommende kan øvelserne laves med forældre.

Fredag den 18. september udvidede myndighederne de særlige corona-restriktioner gældende for København og omegnskommunerne til at omfatte hele landet på grund af stigende smittetal. Smittespredningen er fortsat høj i Gladsaxe, hvor kommunen for forlænget suspensionen af udlån af lokaler på skoler til foreninger frem til 1. oktober. Vi er som klub ikke omfattet af denne suspension, men vi er lydhøre over for signalet, ligesom borgmesterens henstilling til foreningerne om at optræde forsvarligt også ligger os på sinde. Omvendt kan vejret også snart vise sig at være en hindring for at være ude.

Vores udgangspunkt er, at vi skal passe på os selv og hinanden. Desværre er det svært at holde god afstand og lave almindelige judoøvelser samtidig. Træningen vil derfor i vidt omfang bestå af solotræning/individuelle øvelser. Men vores trænere vil også have et personligt råderum for afvikling af træningen, således at de i konkrete situationer kan vurdere, om der slet ikke – eller i begrænset omfang og kortere tidsrum – kan dispenseres fra ovenstående. For som i alle andre sammenhænge kommer man længst med sund fornuft. Træningen vil dog til enhver tid holde sig langt inden for rammerne af Judo Danmarks anbefalinger. Det vil således højst blive muligt at træne indgange og kast i kortere tidsintervaller. Ingen kamp, hverken stående eller i gulvet.

Ovenstående er gældende indtil nyt meldes ud.

Indmeldelse og kontingent

Nye medlemmer melder sig ind ved at oprette en profil i vores medlemssystem og samtidig tilmelde sig et hold. Læs mere her. »