GJK Facebook gruppe

Velkommen

Gladsaxe Judoklub ønsker nye medlemmer velkommen!

Her er alle velkomne uanset ambitioner, erfaringer, alder, eller talent!
Alle udvikler sig i eget tempo. Vi kan tilbyde sjove og udfordrende træninger for alle.
Vi træner i dojoen i kælderen under Gladsaxe Svømmehal – se mere information under træning.
Kom til prøvetræning 3 gange gratis for at se om judo er noget for dig – bare mød op til træning! Du kan låne en gi (judodragt) de første par gange.

Klubben holder generalforsamling

Gladsaxe Judo Klub afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. februar kl. 19.30 i træningslokalet, Gladsaxe Sportscenter, Vandtårnsvej 55-57, 2860 Søborg. Vi håber at se så mange som muligt.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
9. Valg af udvalg
10. Eventuelt

Lisbeth Nielsen, formand

Vi gør opmærksom på, at forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har været medlem af klubben i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance.
Forældre til børn under 15 år er meget velkomne til deltage i debatten.

Højtidsinformation – sidste træningsgang inden jul og første træningsgang efter jul.

Kære alle

Den sidste træningsgang finder sted i uge 50 (11.-17. dec.). Medmindre andet aftales på holdene.

Træningen begynder igen tirsdag d. 2. jan. 2018.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Klubtrøje

Vi har fået en ny klubtrøje (Hummel, sort med hvide pile og lynlås). Den har klublogo på ryggen og brystet, og du kan få dit navn på den. Se hvordan du får fat i en under Klubtøj

Kom og prøv – tre gratis prøvegange

Måske er judo noget for dig? Kom og prøv. Vi tror, du falder for det :-).

Se træningstider i træningsplanen under menupunktet Judotræning.

Vi glæder os til at se dig!

Tid til at blive sommerfit?

Judo er en alsidig sport, der er velegnet til at få dig sommerfit.

Tjek træningsplanen under menupunktet Judotræning og se, om der ikke er et hold, der passer dig.

Husk vi har tre gratis prøvegange, før du skal beslutte, om judo er lige dig.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlemmer

Sæt X i kalenderen tirsdag den 28. februar kl. 19.30.
Her holder klubben generalforsamling, og vi håber, at du møder op for at høre om klubbens udvikling og give din mening til kende.
Forældre til børnemedlemmer er også meget velkomne.
Generalforsamlingen afholdes i træningslokalet i Gladsaxe Sportscenter, Vandtårnsvej 55-57, kælderetagen, 2860 Søborg.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
  9. Valg af udvalg
  10. Eventuelt

Lisbeth Nielsen, Fmd.

Vi gør opmærksom på, at forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der fyldt 15 år, har været medlem af klubben i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance.

Velkommen til en ny sæson :-)

Vi glæder os til at se nye og gamle medlemmer til træning, når sæsonen starter onsdag den 10. august og i dagene derefter.
Træningsplanen
kan ses under menupunktet Judotræning.

Som altid har vi et tilbud til alle aldersgrupper fra de helt mindste micro’er på 3 år, der er sammen med deres forældre, til voksne, der aldrig har prøvet at dyrke judo før. Børn og unge har vi også flere forskellige hold til.
Interesserede kan få 3 gratis prøvegange 🙂

Eneste ændring i træningsplanen fra sidste sæson er, at Monika er tilbage som træner om mandagen efter sin barselsorlov, og at børnetræningen denne dag begynder allerede kl. 17 og varer i 1½ time til kl. 18.30.

Vi har fortsat vandskade i vores normale dojo, men vi er tilbage i Gladsaxe Sportshal 1 🙂 I lokalerne på 1. sal. Også kendt som vores gamle klublokale og mødelokale B. Mere info følger.
Vel mødt!

Indmeldelse og kontingent

Nye medlemmer melder sig ind ved at oprette en profil i vores medlemssystem og samtidig tilmelde sig et hold. Læs mere her. »