GJK Facebook gruppe

Mikrojudo – efterårsferie

Kære Mikrojudo – håber I nyder efterårsferien. Til information er der ikke træning på søndag d. 18 okt.

Vi fortsætter den gode stil med træning i trygge rammer :-)

Kære alle

Vi fortsætter som hidtil – de fleste træner indendørs, primært solotræning med god afstand. Enkelte hold kan træne udendørs, fx minierne. Hold jer orienteret i klubbens Facebook-grupper, blandt andet: Gladsaxe Judo Klub – Mikro, Mini, Børn.
Mikroer kan lave øvelser sammen med forældre.

Vores udgangspunkt er, at vi skal passe på os selv og hinanden. Desværre er det svært at holde god afstand og lave almindelige judoøvelser samtidig. Træningen vil derfor i vidt omfang bestå af solotræning/individuelle øvelser. Men vores trænere vil også have et personligt råderum for afvikling af træningen, således at de i konkrete situationer kan vurdere, om der slet ikke – eller i begrænset omfang og kortere tidsrum – kan dispenseres fra ovenstående. For som i alle andre sammenhænge kommer man længst med sund fornuft. Træningen vil dog til enhver tid holde sig langt inden for rammerne af Judo Danmarks anbefalinger. Det vil således højst blive muligt at træne indgange og kast i kortere tidsintervaller. Ingen kamp, hverken stående eller i gulvet.

Ovenstående er gældende indtil nyt meldes ud.

Forlænget lukning af dojo indtil den 27. september

Lukningen af træningslokalet forlænges til og med søndag den 27. september. Det vil sige, at træning foregår udendørs for minier og ungdom resten af uge 39.

Lokalet åbnes mandag den 28. september, MEN trænerne kan fortsat vælge at afvikle træningen udendørs, så længe vejret tillader det. 

Orienter jer om træning for de enkelte hold i Facebook-gruppen: Gladsaxe Judo Klub – Mikro, Mini, Børn. Minierne bliver formentlig ude lidt endnu.

Seniortræning starter op fra mandag den 28. september, mikrotræning den 4. oktober.

Træningen indendørs vil i vidt omfang bestå af solotræning/individuelle øvelser med god afstand. For mikros vedkommende kan øvelserne laves med forældre.

Fredag den 18. september udvidede myndighederne de særlige corona-restriktioner gældende for København og omegnskommunerne til at omfatte hele landet på grund af stigende smittetal. Smittespredningen er fortsat høj i Gladsaxe, hvor kommunen for forlænget suspensionen af udlån af lokaler på skoler til foreninger frem til 1. oktober. Vi er som klub ikke omfattet af denne suspension, men vi er lydhøre over for signalet, ligesom borgmesterens henstilling til foreningerne om at optræde forsvarligt også ligger os på sinde. Omvendt kan vejret også snart vise sig at være en hindring for at være ude.

Vores udgangspunkt er, at vi skal passe på os selv og hinanden. Desværre er det svært at holde god afstand og lave almindelige judoøvelser samtidig. Træningen vil derfor i vidt omfang bestå af solotræning/individuelle øvelser. Men vores trænere vil også have et personligt råderum for afvikling af træningen, således at de i konkrete situationer kan vurdere, om der slet ikke – eller i begrænset omfang og kortere tidsrum – kan dispenseres fra ovenstående. For som i alle andre sammenhænge kommer man længst med sund fornuft. Træningen vil dog til enhver tid holde sig langt inden for rammerne af Judo Danmarks anbefalinger. Det vil således højst blive muligt at træne indgange og kast i kortere tidsintervaller. Ingen kamp, hverken stående eller i gulvet.

Ovenstående er gældende indtil nyt meldes ud.

Dele af træningen flyttes udendørs – andre dele aflyses frem til og med 22. september

Træningslokalet lukkes ned fra 11. til og med 22. september

Seniortræning og mikrotræning er  som følge heraf aflyst fra fredag den 11. september og frem til og med den 22. september.

Børne- og ungdomstræningen forventes at foregå udendørs, men orienter jer i Facebook-gruppen: Gladsaxe Judo Klub – Mikro, Mini, Børn.

I klubben er vi rigtige ærgerlige over nedlukningen af træningslokalet, når nu vi lige er startet op. Men vi har valgt at bakke op om de ekstraordinære og midlertidige tiltag, som myndighederne iværksætter for at dæmpe en forhøjet smittespredning i Gladsaxe.

Sundhedsmyndighederne foretog den 7. september 2020 en ny samlet vurdering af smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet, herunder Gladsaxe, og Odense Kommune, hvor der på det seneste er set forhøjet smitte med COVID-19. Der er i den forbindelse iværksat ekstraordinære, midlertidige tiltag for at inddæmme smitten, foreløbigt til 22. september.

Ydermere har foreningerne i Gladsaxe modtaget en opfordring fra borgmesteren om at hjælpe med at stoppe smittespredningen ved at udvise ekstra opmærksomhed i forhold til hygiejne og afstand og til i den næste tid at overveje, om vi kan gennemføre vores træning forsvarligt indendørs. Samtidig har kommunen midlertidigt suspenderet udlån af lokaler på skoler til idrætsforeninger, da der stort set ses daglige smitteudbrud på skolerne.

I Gladsaxe Judo er vi ikke direkte ramt af suspenderingen, men i vores sport er vi i særlig grad udfordret af afstandskravet. Vi har derfor valgt at lukke dojoen frem til og med 22. september. Vi håber på jeres forståelse og informerer yderligere så fremt, der er nyt.

Sæsonstart for mini judo

Kære alle mini Judokaer (og forældre).

Tirsdag d.18. august kl 17 starter endnu en sæson og vi glæder os rigtig meget til at se gamle og nye ansigter.
Vi mødes på det grønne areal som ses her på kortet, da træningen foregår udendørs tæt på dojoen.
Husk at din gi skal være nyvasket og hænder afsprittet/vasket.
Træningen vil foregå lidt anderledes end normalt jf. retningslinjer fra DJU
Vi har ventet længe og glæder os til at se jer alle sammen igen
Hilsen Michael & Carsten

Velkommen til en ny sæson

Vi starter op med træning mandag den 17. august, hvor vi glæder os til at se nye og gamle medlemmer.

Der er således åbent for, at nye børn og voksne frit kan komme tre gange og prøve, hvad judo er. Bliver du bidt af det, melder du dig ind i klubben og betaler fra dag 1. Ellers håber vi bare, at du har haft en sjov oplevelse.

Træningenplanen for efterårssæsonen 2020 finder du under fanebladet Judotræning/træningsplan for judo i menuen herover.

 

 

Sommerafslutninger

Dojoen er netop åbnet igen for børnetræning, og det er tid til at mødes og hygge inden sommerferien. Der holdes sommerafslutninger for alle hold:

Senior/oldboys-sommerafslutning 18/6
Seniorholdene plus veteraner og trænere mødes torsdag den 18/6 kl. 19:00 for at ønske hinanden en god sommer. Se yderligere information på Facebook.

Mikrojudo-sommerafslutning 21/6
Henrik og Peter vil gerne inviterer jer til sommerafslutning i haven hos Peter på søndag den 21. juni kl. 10:00. Vi vil lave nogle lege udendørs og vi sørger for lidt god forplejning. Til information er der ingen parkering på Vandtårnsvej. Der kan parkeres på Marienborg Allé, hvis man kommer i bil. Vi glæder os til at se jer. Se event på Facebook

Minier, børn og unge plus forældre – sommerafslutning 25/6
Man mødes kl. 17 og starter med sjove aktiviteter. Derefter bliver der tændt op i grillen og holdt picnic. Mail udsendt via medlemssystemet. Information også på Facebook.

Vi glæder os til at se jer alle sammen. HUSK tilmeldinger

Vigtig information

På baggrund af statsministerens henstillinger vedrørende Coronavirus/COVID-19, har vi besluttet, at træningen i Gladsaxe Judo Klub indstilles indtil videre.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til formand Lisbeth Nielsen, mobil 20210230

Indmeldelse og kontingent

Nye medlemmer melder sig ind ved at oprette en profil i vores medlemssystem og samtidig tilmelde sig et hold. Læs mere her. »