GJK Facebook gruppe

Vinterferie i uge 7

Kære alle
Klubben holder vinterferie i uge 7. Der er derfor ikke træning, med mindre andet er aftalt med træneren på holdet.
For microjudo gælder det, at der er træning søndag den 12. februar, hvor Henrik H. har træningen. Der er ikke træning den 19. februar.
God vinterferie til alle 🙂

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlemmer

Sæt X i kalenderen tirsdag den 28. februar kl. 19.30.
Her holder klubben generalforsamling, og vi håber, at du møder op for at høre om klubbens udvikling og give din mening til kende.
Forældre til børnemedlemmer er også meget velkomne.
Generalforsamlingen afholdes i træningslokalet i Gladsaxe Sportscenter, Vandtårnsvej 55-57, kælderetagen, 2860 Søborg.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
  9. Valg af udvalg
  10. Eventuelt

Lisbeth Nielsen, Fmd.

Vi gør opmærksom på, at forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der fyldt 15 år, har været medlem af klubben i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance.

Velkommen til en ny sæson :-)

Vi glæder os til at se nye og gamle medlemmer til træning, når sæsonen starter onsdag den 10. august og i dagene derefter.
Træningsplanen
kan ses under menupunktet Judotræning.

Som altid har vi et tilbud til alle aldersgrupper fra de helt mindste micro’er på 3 år, der er sammen med deres forældre, til voksne, der aldrig har prøvet at dyrke judo før. Børn og unge har vi også flere forskellige hold til.
Interesserede kan få 3 gratis prøvegange 🙂

Eneste ændring i træningsplanen fra sidste sæson er, at Monika er tilbage som træner om mandagen efter sin barselsorlov, og at børnetræningen denne dag begynder allerede kl. 17 og varer i 1½ time til kl. 18.30.

Vi har fortsat vandskade i vores normale dojo, men vi er tilbage i Gladsaxe Sportshal 1 🙂 I lokalerne på 1. sal. Også kendt som vores gamle klublokale og mødelokale B. Mere info følger.
Vel mødt!

Super hyggelig sommerfest :-)

GJK_1458 GJK_1469

Flotte nye farver på bælterne – til lykke :-)

GJK_1300   GJK-graduering_1327

Nyt midlertidigt træningslokale :-)

Kære alle
Hermed en meget glædelig nyhed. Vi har med stor hjælp og velvilje fra Gladsaxe Kommune og AB fået stillet et midlertidigt træningslokale til rådighed
fra mandag den 2. maj 2016 til vores sommerafslutning den 19. juni 2016.
Bemærk, at der ikke er træning torsdag i den kommende uge – den 5. maj pga. Kristi Himmelfart.

Det midlertidige træningslokale er AB’s nye lounge på 2. sal, tribune 3 på Gladsaxe Stadion. Det er et spritnyt og meget fint lokale, som vi er meget taknemmelige over at kunne låne.

Hvis vi er rigtig heldige, kan vi – i hvert fald nogle gange – lade måtten blive liggende. Andre gange må I afsætte tid til at lægge måtterne ud og stable dem i hjørnet.

Det er et ultimativt krav, at vi opfører os som høflige gæster, der passe på deres ting og rydder op efter os, hver gang! Så ingen efterlader halvtomme drikkedunke eller sure sokker i hjørnerne ;-).

Adressen er: Loungen på 2. sal, tribune 3, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg.
Stadion ligger over for Høje Gladsaxe. Følg kørselsvejen ind til højre rundt om stadion. Når I kommer til AB’s kontor i bunden af glastårnet, fortsætter I hen til næste udvendige ståltrappe og går op på 2. sal. Der bliver én engangsdør – Andre døre må ikke benyttes af hensyn til alarmen.

Der er ingen badefaciliteter, men to toiletter, så I må bade derhjemme.

Micro 1. maj 2016
I morgen søndag den 1. maj 2016 træner micro som tidligere udmeldt i Bowling og Badmintonhallen, Gladsaxevej 200, dog ikke i NV-lokalet men på badmintonbane 10.

 

Træningsplan for uge 17

Kære alle
Vi arbejder fortsat på at finde et egnet lokale til vores træning. I den kommende uge – mandag den 25. april til søndag den 1. maj – vil træningsplanen se ud som herunder.

Mini og mikro rykkes til NV-lokalet, der ligger i Gladsaxe Badmintonhaller og Bowlinghal, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg (overfor Høje Gladsaxe). Gå op ad trappen, når I kommer ind i hallen.
Børne-,ungdoms-og seniorhold tager på besøg i Brøndby Judoklub, der ligger i kælderen under Brøndby Hallen, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby. (Gå ned ad trappen til kælderen udefra).

Der bliver brug for fælles transport for holdene, som skal til Brøndby. Vi beder de berørte forældre samt judokaer med bil om at melde ind via FaceBook-grupperne Gladsaxe judoklub og Seniorhold i GJK, så vi kan koordinere, tak!

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Søndag

Børn/ungdom
(8-12 år)
Begyndere og let øvede

Kl. 17.30-18.30 Træner:
Damien

 Besøg i Brøndby Judoklub på deres
børne- og ungdomshold
for begynder-øvet
(7-15 år)

Kl. 17.30-18.30

Mini (5-8 år)

Begyndere
og let øvede

Kl. 17.00-18.00

Trænere:
Poul

Træning flyttes til NV-lokalet

Børn/ungdom (8-12 år) Begyndere og let øvede

Kl. 17.00-18.30

Træner:
Henrik

 

Rykkes til torsdag
i Brøndby
kl. 18.00-19.15

 Lukket træning børn/ungdom


Hver anden torsdag
kl. 17.00-18.30

Træner:
Khuram  

På besøg i Brøndby Judoklub på deres børne- og ungdomshold for begynder -øvet
(7-15 år)
Kl. 18.00-19.15

 Mikro (3-6 år) med forældre på måtten

Kl. 10.00-11.00

Trænere:
Hanne, Henrik & Jan

 

NV-lokalet

Ungdom/senior
(12-17 år og opefter)

Øvede
Kl. 18.30-20.00

Træner:
Damien

Besøg i Brøndby Judoklub på et kamprelateret hold for alle, vist mest senior
kl. 18.30-20.00

Voksen begynderkursus 6. januar- 25. maj

kl. 19.00-20.30

Træner:
Jan

Holdet aftaler indbyrdes om det bliver motionscenter eller tennis med Tor og Jan

Ungdom/senior
(12-17 år og opefter)

Øvede
Kl. 18.30-20.30

Træner:
Khuram

På besøg i Brøndby Judoklub på seniorholdet
kl. 19.15-20.45

 

 

Endnu en opdatering vedr. vandskade i Dojoen

Kære alle

Vandskaden i hallen er gået hårdt ud over gulvet i dojoen. Det betyder, at den skal tømmes for inventar mandag den 18. april kl. 18.30 – alle der vil give en hånd er meget velkomne!
Derefter vil der blive arbejdet for at få al fugt ud af lokalet. Det betyder, at træningen også er aflyst i hele uge 16.

Vi arbejder på at få et alternativt sted at træne, hvis det trækker ud, lige som vi overvejer alternative aktiviteter for holdene. Hold derfor øje med hjemmesiden her samt beskeder via medlemssystemet og på vores Facebook-sider.

På bestyrelsens vegne

Lisbeth

'

Indmeldelse og kontingent

Nye medlemmer melder sig ind ved at oprette en profil i vores medlemssystem og samtidig tilmelde sig et hold. Læs mere her. »