Klubbens historie

Gladsaxe Judo Klub blev stiftet i 1975 med træningssted på Mørkhøjskole. Det var Holger Møller, som tog initiativet til klubben. Han havde tidligere været i Kano Judo Klub, og dette tilhørsforhold skulle senere komme til at betyde en hel del for Gladsaxe-klubben.

Kano Judo Klub var startet sidst i 1940’erne – og var måske Danmarks næstældste judoklub. Klubben holdt til i den gamle sangskole, Sankt Annæ Gymnasium, som dengang lå i Hindegade bag Københavns domhus. Fra sidst i 1960’erne – eller i hvert fald fra 1970 bestod klubbens bestyrelse af formanden, Hans Vedel Hansen, kasseren Egon Persson, sekretæren Steen Andersson og hans kone, bestyrelsesmedlem Kate Andersson. De fire kom også til at spille en central rolle i Gladsaxe Judo Klub. På den tid gik nogle af landets bedste judofolk i Kano-klubben, og trænerne var anerkendte profiler, som Ib Nyborg og Willy Holgersen.

Sangskolens lokaler blev imidlertid overtaget af FOF, og Kano-klubben måtte flytte. Nu skulle der findes nye lokaler, og de blev fundet på Søborg Skole. De gamle tatamier (måtterne), som var fyldt med halm blev lagt oven på vinylet, der dækkede cementgulvet … så underlaget var noget andet og hårdere end det vi kender i dag!

Sammenlægningen
Som det så ofte sker, når klubber flytter væk fra de vante omgivelser, dalede antallet af de gamle medlemmer, og sidst i 1970’erne var Kano reduceret til en klub med børn og meget få voksne. Noget måtte altså gøres. I 1980 sammenlagde man derfor Kano Judo Klub med den anden klub i området, Gladsaxe Judo Klub, Holger Møller fortsatte som formand, mens Hans Vedel blev næstformand.

I slutningen af 1970’erne blev træningen flyttet op i sportshallen. Dengang trænede man som i dag i kælderetagen – om end stedet ikke helt er det samme. I dag træner klubben således i stort dejligt lokale med plads til et stort måttearal, tilskuerpladser og en hyggekrog for forældre og medlemmer.

“Nye” formænd
Efter ca. 15 år på formandsposten valgte Holger Møller i slutningen af 1980’erne at trække sig tilbage fra formandsposten. Den blev overtaget af næstformanden, Hans Vedel Hansen. Han var formand i Gladsaxe Judo Klub i 15 år frem til år 2000 og før det næstformand i 15 år og før det formand i Kano Judo Klub i 5 år.

I 2000 overtog Lisbeth Nielsen formandsposten efter at have siddet i klubbens bestyrelse i henved 10 år og varetaget mange forskellige opgaver på forbundsplan og sektionsregi. I flere år sad hun også i sportscentrets brugerbestyrelse.  I dag er hun foruden formand for klubben, suppleant i såvel FIG’s bestyrelse som Folkeoplysningsudvalget i Gladsaxe Kommune.

Sportsligt og socialt
Klubben har gennem årene været med på venskabsture til Tyskland, Polen, Skotland, Holland og Frankrig. Sportsligt er det blevet til mange sejre gennem tiden. Klubbens ungdomshold er meget vindende, og på seniorsiden blev herrerholdet danske mestre to år i træk  i 2005 og 2006.

Sussie Larsen blev klubbens første danske seniormester, og siden er flere individuelle mesterskaber kommet til.

Lederkræfter og æresbevisninger
Klubben har gennem årene også leveret en række lederkræfter til judosektionen og DJU. Jan Nielsen har gennem mere end 30 år haft forskellige poster fra landstræner, formand for eliteudvalget, medlem af gradueringsudvalget, bestyrelsesmedlem og international dommer. Lisbeth Nielsen har i 10 år varetaget forskellige poster, bl.a. som redaktør af judostoffet i unionens medlemsblad og som henholdsvis sekretær og formand for sektionens bestyrelse samt siddet i DJU’s hovedbestyrelse. Holger Møller og Jan Nielsen har modtaget Judosektionens æresnål, Jan Nielsen har ligeledes modtaget DJU’s æresnål og både han og Lisbeth Nielsen har modtaget Judosektionens lederpokal. I 1993 fik Lisbeth Nielsen tildelt Gladsaxe Kommunes Idrætspris og i 2012 fik hun kommunens lederpris.

Kompetente trænerkræfter
Klubben har alle dage været begunstiget med meget kompetente trænerkræfter. Prince Ferid var med sit 4. dan  en markant trænerprofil igennem de første mange år. Jan Nielsen har med sit 5. dan og sin erfaring som tidligere landstræner  tilført klubben en betydelig viden om træningsopbygning og teknik. Lisbeth Nielsen er en af højst gradueret damer i Danmark. Damien Hannerz har vundet adskillige mesterskabsmedaljer nationalt og internationalt.

Ju-jutsu
I en overgang blev der også trænet ju-jutsu i klubben. Det var i perioden fra ca. 1990-2000. Men klubben kunne på sigt ikke kunne skaffe trænere til ju-jutsuafdelingen, som derfor blev nedlagt.